Stammbaum/Pedigree
Tilsim dan Tango Argentino - Disco Fox - Samba -
Lambada - Salsa


 


 

Tilsim dan  Tango Argentino - Disco Fox - Samba - Lambada - Salsa             
geboren / born09.11.2006

IC Tilsim dan Didgeridoo
Somali / ruddy

CFA Ch. Shibeli's winsome Sam
Somali / ruddy
IC TomCAT vom Shibeli
Somali / ruddy / trägt sorrel
Ch. Mandalay vom Shibeli
Abessinier/var. /  ruddy

Ch. DK Misomali's Tiny Treasure
Somali / ruddy
Ch. Tilsim dan Pablo PiCATso
Somali / ruddy
DK Misomali`s Nikitta Candy Girl
Abessinier/var /ruddy
Tilsim dan Mon Cherie
Somali / ruddy
EC Riccardo vom Shibeli
Somali / ruddy / trägt Vedünnung
Tilsim dan Look@Me
Somali / ruddy / trägt sorrel
Ch. Mandalay vom Shibeli
Abessinier / var. /ruddy
Dushara Revanche
Somali / ruddy / trägt sorrel
DK MissCat Peanut
Somali / sorrel
DK Dushara Valencia
Somali / ruddy
 

zurück / back